Управление на опасните вещества на работното място

 

Въведение в кампанията

- Координира се от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

- Организира се в над 30 държави

- Подкрепя се от мрежа от партньори:

• национални фокусни точки;

• официални партньори на кампанията;

• европейски социални партньори;

• медийни партньори;

• Европейската мрежа на предприятията;

• институциите на Европейския съюз;

• други агенции на ЕС.

 

Вижте целия файл като PDF


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията