На 28 април отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа

 

На тази дата Международната организация на труда и синдикалните движения почитат паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести и напомнят на обществеността, че злополуките и заболяванията могат да бъдат предотвратени, ако се вземат необходимите мерки.

 

Нека да проявим нетърпимост  към нарушителите и да съдействаме за изграждане на култура за безопасност при работа за  по-здравословни и по-безопасни работни места.


ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
22 МАРТ!

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА!


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията