Съюз на „ВИК” Операторите в Република България
Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” „Подкрепа”

 

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
Днес, 02 май 2018 година, в град София, на основание чл. 51б от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл. 4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр. 35 от 02.05.1997г.) и чл. 6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу „БРАНШ” между ръководствата на:
- Съюз на „ВиК” операторите в Република България, представляван от      инж. Ганчо Тенев – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу „РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и
    - Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,
    -  Федерация „Строителство, индустрия  и водоснабдяване” - „Подкрепа”, представлявана от  Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу „СИНДИКАТИ”, от друга страна.
    Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-икономическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

 

Пълният текст на БКТД - 2018г.

 


 

Днес, 27 април 2016 година, в град София, на основание чл. 516 от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл. 4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр. 35 от 02.05.1997г.) и чл. 6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 - „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 - „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу „БРАНШ” между ръководствата на:

- Съюз на „ВиК” операторите в Република България, представляван от инж. Ганчо Тенев - Председател на Управителния съвет, наричан по-долу „РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и

- Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,

- Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” - „Подкрепа”, представлявана от Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу „СИНДИКАТИ”, от друга страна.

Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-икономическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

Пълният текст на БКТД - 2016-2017г.


 

Днес, 19 февруари 2014 година, в град София, на основание чл. 51б от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл.4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр.35 от 02.05.1997г.) и чл.6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – “Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу “БРАНШ” между ръководствата на:
- Съюз на „ВиК” операторите в Република България, представляван от инж. Ганчо Тенев – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу “РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и
- Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,
-  Федерация “Строителство, индустрия  и водоснабдяване” - “Подкрепа”, представлявана от  Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу “СИНДИКАТИ”, от друга страна.

Пълният текст на БКТД - 2014-2015г.

 


Днес, 10 януари 2012 година, в град София, на основание чл. 51б от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл.4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр.35 от 02.05.1997г.) и чл.6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – “Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу “БРАНШ” между ръководствата на:
- Съюз на „ВиК” операторите в България, представляван от г-н Ангел Престойски – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу “РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и
- Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,
-  Федерация “Строителство, индустрия  и водоснабдяване” - “Подкрепа”, представлявана от  Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу “СИНДИКАТИ”, от друга страна.
Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-икономическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

Пълният текст на БКТД - 2012г.

 


 

Днес, 26 януари 2010 година, в град София, на основание чл. 516 от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл. 4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр.35 от 02.05.1997год.) и чл.6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000 год.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008 г. Е36 - "Събиране, пречистване и доставяне на води" и Е37 -"Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води", наричани по-долу "БРАНШ" между ръководствата на:
- Съюз на „ВиК" операторите в България, представляван от г-н Ангел Престойски -Председател на Управителния съвет, наричан по-долу "РАБОТОДАТЕЛИ", от една страна, и
- Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" - "Подкрепа", представлявана от Председателя инж. Иоанис Партениотис,
- Национален браншов синдикат "Водоснабдител"-КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова, наричани по-долу "СИНДИКАТИ", от друга страна.
Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-ико-номическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

Пълният текст на БКТД


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията