Председател:
Треперушка Илиева Младенова

Заместник председатели:
Инж. Красимир Георгиев Богоев
Евгени Янков Янев
Инж. Росица Кирилова Пежкорска

Управителен съвет:

Ангел Искъров Даков – председател на ОСО - ВиК Свищов
Гено Пенков Пенков – председател на ОСО - ВиК Сливен
Драгомир Тодоров Шивачев– председател на ОСО - ВиК Бургас
Емилия Иванова Иванова-председател на ОСО - ВиК София-област
Илия Методиев Йорданов-председател на ОСО - ВиК Монтана
Колю Василев Колев-председател на ОСО - ВиК Димитровград
Пенка Христова Стоянова-председател на ОСО - ВиК Силистра
Пламен Стоянов Петров-председател на ОСО - ВиК Благоевград
Румяна Заркова Гечева-председател на ОСО - ВиК Плевен
Сава Маринов Маринов-председател на ОСО-ВиК Велико Търново
Светослав Александров Бонапартов-председател на ОСО-ВиК Русе
Снежан Йорданов Илиев-председател на ОСО - Водоснабдяване Дунав Разград
Стамо Димитров Тодоров-председател на ОСО - ВиК Кърджали
Стилиян Илиев Казалиев-председател на ОСО - ВиК Смолян
Стойо Василев Найденов-председател на ОСО - ВиК Варна

Председател на ФКК:

Ирина Христева Дублекова - председател на ОСО - ВиК Пловдив


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията