Становища и позиции

Позиция на НБС „Водоснабдител“ във връзка с решение на КЕВР за определяне на цени
Позиция на НБС „ВОДОСНАБДИТЕЛ” – КНСБ
Позиция на НБС „Водоснабдител” – КНСБ относно заявените намерения за „Клас” на работниците и служителите
Споразумение за определяне на минимален осигурителен доход за икономически дейности: „Събиране, пречистване и доставяне на води” и „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД – 2008 Е 36 и Е 37 за 2016 година
Споразумение за определяне на минимален осигурителен доход за икономически дейности - 2014
21-та годишнина от учредяването
Допълнително споразумение (Анекс) към Браншов колективен трудов договор
Споразумение за определяне на минимален осигурителен доход за икономически дейности : „Събиране, пречистване и доставяне на води” и ”Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД -2008 Е 36 и Е 37 за 2013 година
Споразумение за определяне на минимален осигурителн доход за икономически дейности "Събиране, пречистване и достявяне на води" и "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води"- кодове по КИД - 2008 Е36 и Е37 за 2012 година
Относно Браншови колективен трудов договор за системата на ВиК

Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията